...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดง โครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่ ๖๓ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 15016 ครั้ง)